Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2013

ale proszę cię wróć do mnie
trzydziesty raz
— Happysad - 30 raz
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Sponsored post
Jakby miało się odbierać każde słowo/frazę/wyrażenie z innego języka w tak dokładny sposób to chyba nikt z nas by go nie rozumiał :) polskie słowa nie mają takiego samego znaczenia co angielskie, lecz są podobne.

December 02 2013

Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
2901 b744
Reposted byheckpietjointskurwysynallyouneedissoupsummerwinemefirtivvmikanekowasdmisiuniiabygonessouplesstoolongbeciaszqzyrafarasppberryimrealchabaninaapocomitonacomarkotnapreludium
1357 8239
Reposted byStoffanandwhyso

December 01 2013

To, co czynimy za życia, odbija się echem w wieczności.
— Maximus
Reposted byKepperdontforgetme
3209 8037
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacreure creure
6031 ff0f
Reposted bynotthesameniskowoloozikernatorymarkss
6026 7544
Reposted bymyulunairemaddaEtien
6022 95e7
Reposted bylunairedelusionsinterpretujmniejakchceszfreskarichimaginejointskurwysynalaalaalapandorciamaddaautodestrukcjamessclewveturnaprecieuxcatherineeeSurvivedGirlayniskochamewenebuleusebillowabudasBellonaEtienmadeofdianthussnevrosepuella13vxvxvxhouseofpaingingerstormpesymistaterribleloveskaryfikaacjaduszyibelieveinmylovelipapatycznasamozatruciebudasmyzonemalinowychrusniakmessclewnastkaaclrssnnpuella13Lavrascorpixtosiaatildeidontcareiloveitmanulein
5924 f683
Reposted byTyipapierosmyulunairedobitnieallyouneedissoupmaddastillwaitingforsthenyris
5738 1c4f
Reposted bynijalomikatiszimreallunairemyoudelusionsinterpretujmniejakchceszgreenrosenosceteipsumandwhysoGabreiilaLaCamisaKostkaincompletabloodywristsmine0SurvivedGirldobitniemillysmnrsletsgodrinktogether
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...